De queeste

Vroeger, in de middeleeuwen, ging men op queeste. Men ging dan op zoek naar iets hogers zoals naar de heilige graal. Waar men naar op zoek ging was belangrijk en er moest vaak een moeilijke weg voor afgelegd worden. Denk aan Lord of the Rings, dat is ook het verhaal van een queeste. Een mediationtraject ervaar ik ook als een queeste: een zoektocht met een hoger doel en via een veelal moeizame weg met veel obstakels. Het bereiken van het doel maakt de weg meer dan de moeite waard. Om die reden heb ik mijn bedrijf De Queeste genoemd.

Wie ben ik en wat motiveert mij:

Ik kom vanuit de wat softere wereld van het maatschappelijk werk en heb ruim 10 jaar vanuit een ambtelijke setting opgetrokken met ondernemers. Het mooie van mediation is dat het aandacht schenkt aan wat mensen nu werkelijk beweegt, hen helpt om dat te ontdekken en van daaruit heel concreet en binnen een kort tijdsbestek naar een oplossing te komen. Vaak zijn daar maar enkele bijeenkomsten voor nodig. Een combinatie dus van aandacht voor de mens en daadkracht. Dat past bij mij.

Wat mij ten diepste motiveert om in dit prachtige beroep uit te oefenen zijn twee dingen. Ik doe graag dingen die er toe doen in het leven. Waar een ander/ de maatschappij mee gediend is. Daarbij komt dat ik er vanuit mijn christelijke levensovertuiging grote moeite mee heb wanneer de relatie tussen mensen verstoord raakt. Ik wil er graag mijn bijdrage aan leveren om dat te voorkomen dan wel een verstoorde relatie te herstellen.