Meerwaarde van mediation

Mediation levert vaak meer op dan alleen de oplossing: het leert partijen ook hoe ze een conflict kunnen voorkomen of in de toekomst beter kunnen hanteren dan wel zelf tot een oplossing brengen. Als mediator help ik mensen te zien waar het nu eigenlijk om gaat: wat wil je bereiken en langs welke wegen kan dat.

Is mediation dan een wondermiddel? Nee, dat zeker niet. Niet alle zaken zijn geschikt voor mediation. Voorwaarden voor mediation zijn dat partijen het allebei zelf willen en dat het op vrijwillige basis gebeurt. Daarbij komt dat een conflict niet te ver ge√ęscaleerd moet zijn. Er moet een basis zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Mediation is op vrijwel alle terreinen toepasbaar. Ook in de rechtspraak wordt steeds meer en eerder verwezen naar mediation. Op grond van mijn kennis en ervaring richt ik me met name op conflicten in de zakelijke wereld, met de overheid, in het onderwijs, in kerkelijk verband, echtscheidingszaken en zaken met betrekking tot levering van goederen en diensten.

Als het gaat om echtscheidingen wil ik met name ouders van kinderen aanmoedigen om in geval van een scheiding eerst een mediator in te schakelen: u kunt daarmee niet alleen uzelf veel leed en kosten besparen. Veel belangrijker is dat u uw kinderen veel leed kunt besparen. Weet u verantwoordelijk voor hun welzijn!

Ook zogenaamde flitsscheidingen kan ik helpen te regelen.